TVRDOHLAVOST (La Terquedad, 2008)

Rafael Spregelburd

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 2 ženy

Valencie 1939. Konec španělské občanské války. Jaume Planc, komisař valencijské policie, se setkává s podivnou událostí: několik manželek a dcer místních velkostatkářů bylo „uneseno“. Objevuje se také záhadný seznam se jmény podezřelých osob. Policie musí zasáhnout. Planc má ale v tomto okamžiku pouze jediný zájem: společně se svou neurastenickou dcerou Alfonsou a zvláštního stroje připomínajícího nápadně dnešní počítač vytváří jednoduchý umělý jazyk budoucnosti založený nikoli na náhodném prolínání světových jazyků, ale numerických kombinacích. Právě tento Plancův projekt přitahuje do jeho domu zahraniční špióny i místní podivíny. Tato směs personálu vytváří komediální zmatek plný záměn, nedorozumění a střetajících se zájmů.
    Tvrdohlavost tvoří sedmý a poslední díl Spregelburdova velkolepého projektu, který pod názvem Heptalogie Hieronyma Bosche píše již 11 let. Konfrontuje v něm hodnotový systém současnosti s konceptem křesťanských hříchů, který přirovnává k práci se slovníkem, jehož význam jsme již zapomněli. I proto hříchy v jeho pojetí nejsou skutečnými hříchy, ale spíše deviacemi. Spregelburdovy hry se vyznačují fantaskní matematickou prokombinovaností dějových i motivických linií a nejinak je tomu i v jeho poslední hře, kde se na tytéž události ve struktuře tříaktové hry díváme třikrát – pokaždé z jiného prostoru jednoho domu a pokaždé z pohledu jiných postav, které přispívají k dění v něm. Opět se nejedná o historickou hru, ale spíše ji lze interpretovat jako zamyšlení se nad konfliktem levicové a pravicové ideologie, demokracie a autoritativních společenských režimů a zcela současnými tématy střetu civilizací.
    Hra měla světovou premiéru na přelomu dubna a května 2008 v divadle Schauspielhaus Frankfurt v Německu.

  Text v originále je k dispozici v DILIA.