RASKOLNIKOV

Leo Birinski

Překlad: Kateřina Bohadlová
Obsazení: 6 mužů, 5 žen

Birinski napsal divadelní hru Raskolnikov podle slavného Dostojevského románu Zločin a trest (1866) během pobytu ve Vídni. Tiskem vyšla v roce 1912 a teprve následujícího roku se dočkala premiéry v německé Geře. Stejně jako předloha, tematizuje i Birinského drama otázky morálky a zvrácenosti a duševní souboj dobra a zla. Teorie o nadřazenosti určitých jedinců nad masu a možnost těchto vyvolených porušovat základní etická pravidla dovedou Raskolnikova až k odhodlání vraždit. Je přesvědčen, že tak činí pro dobro lidstva. Nedokáže se však vyrovnat se špatným svědomím a propadá těžkým depresím, které jeho individualitu natolik oslabí, že se Raskolnikov nakonec ke zločinu přizná.
Drama s jedenácti postavami vypráví příběh chudého studenta Rodiona Raskolnikova, který z finančních důvodů nemůže již studovat a tráví čas uzavřen v bytě v Petrohradu, kde žije spolu se svou matkou Pulcherjou Alexandrovnou. Trápí se sociální situací nejen v rodině (chudoba, zneužitá sestra Duňa), ale v celé společnosti a rozhodne se jednat. Naplánuje vraždu staré lichvářky Aleny, ztělesňující vypočítavost, krutou nelidskost a chladnokrevnost, díky níž vydělává na neštěstí ostatních. Raskolnikov balancuje na hraně přesvědčení, že jedná správně a na druhé straně ho trýzní myšlenky o nesmyslnosti vraždy. Je přistižen při činu lichvářčinou sestrou a zabije také ji, nevinnou duši. Zprvu se mu daří hrůzný čin utajit, ale jeho psychický i fyzický stav ho prozradí. Je už jen otázkou času, kdy ho taktika zkušeného vyšetřujícího soudce Porfirije Petroviče dožene k přiznání.
Leo Birinski (1884-1951), židovský dramatik a filmový scénárista, je u nás znám díky hře Mumraj (1991: Činoherní klub). Narodil se na Ukrajině, kde prožil dětství, v mládí ale odešel do Vídně, později do Německa a nakonec do USA. Psal německy, později v Americe anglicky. S jeho jménem je spjata mystifikace o sebevraždě (1920) zmiňované v tisku i ve slovnících.
Mnoho mezer v Birinského biografii zaplnil badatel Dušan Hübl, jemuž se podařilo objevit v archívech a knihovnách po celém světě spoustu nových informací a mimo jiné získat kopii jednoho ze dvou existujících exemplářů Raskolnikova pro český překlad.
Překlad hry se umístil ve finále soutěže o Cenu Evalda Schorma za rok 2007.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.