ŠTĚSTÍ DAM

Lucie Málková

Obsazení: 4 muži, 9 žen, sbor a muzikanti

Štěstí dam (musical radical) je původní vaudevillový muzikál, inspirovaný romány Émila Zoly, kabaretní estetikou a haute-couture módou. Odehrává se ve fiktivní nákupní galerii na konci 19. století. Venkovská dívka přijíždí do velkého města hledat štěstí. Nastoupí jako prodavačka do lidmi zbožňované, malými živnostníky proklínané nákupní galerie „Štěstí dam“. Hned první den se setká tváří v tvář s mladým, samolibým majitelem velkoobchodu. Ten se do ní... nezamiluje, ale touží ji mít. Dívka je ovšem cudná a to jediné, co jí na světě patří, nedá zadarmo...
Ironický příběh o naší současnosti, nahlížený z dalekého devatenáctého století. Zola v románu U Štěstí dam líčí vznik a rozvoj prvního „hypermarketu“ na světě. Inspirací mu byl pařížský obchodní dům s módním zbožím Bon Marché, jehož majitel a zakladatel Aristide Boucicault vynalezl řadu dodnes používaných obchodních a reklamních praktik – jako je střídání módních sezón, princip slev a výprodejů či využívání impulzivního chování zákazníků. V bohatnoucí a rychle se rozvíjející Paříži se tak stal jedním z otců toho, čemu se dnes říká konzumní společnost – a jeho velkoobchod se stal prototypem pro další novodobé katedrály, které brzy začaly růst po celém světě.
Hra se umístila ve finále soutěže o Cenu Evalda Schorma za rok 2007.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.