LEŠENÍ

Petr František Maška

Obsazení: 3 muži, 3 ženy

Panelákový dům, jakých je na českých maloměstech dvanáct do tuctu. Jeho plášť je obložen zašedlým, jakoby povadlým lešením. Vše se bortí s ukázněností tanečního pořádku. Krajem bloudí divocí psi a krotký osel. Domobrana pilně cvičí střelbu od pasu a svět se nastěhoval do přívěsu. Výtah se zasekl, opět. Někdo umřel, prý. On, ona, matka, syn, dcera a soused – příběh ze společné etáže sešněrované kazajkou hliníkového lešení.
Hra nadějného mladého autora, který se již dvakrát za sebou umístil ve finále Ceny Evalda Schorma, je osobitou metaforickou výpovědí o dnešním světě, jak ho nahlíží současná mladá generace. Přednosti textu spočívají především v jeho výrazné divadelnosti, jeho situace udržují napětí mezi reálným východiskem a metaforickou kvalitou. Rukopisem mladého autora je pak zejména osobitý, kultivovaný jazyk, plný zvláštní a jedinečné obrazivosti.
Hra se umístila ve finále soutěže o Cenu Evalda Schorma za rok 2007.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.