MENE, TEKEL, UFARSIN (Mane, Thecel, Phares; 2000)

Borja Ortíz de Gondra

Překlad: Eva Mašátová
Žánr: činohra
Obsazení: 6 mužů, 2 ženy

Sečteno, zváženo, rozděleno. Tak zní překlad hebrejských slov, jimiž Bůh odsoudil k zániku království despotického novobabylonského panovníka Balsazara. Stejnou perspektivu má podle autora i současné Španělsko plné vzájemné nedůvěry, nenávisti a strachu. Protagonisté současného života mají bohužel společnou právě nepoučitelnost: Syn se účastní atentátu, jehož obětí je jeho vlastní matka, ale ani to ho nepřiměje vzdát se svých politických ideálů. Mrtvá matka si zakrývá oči před Synovými skutky až do doby, kdy se sama stane jejich obětí. První dvojče se snaží vymanit z vlivu svého násilnického bratra, ale do prostředí krvavých bojů je zapleten natolik, že za to zaplatí smrtí. Druhé dvojče je sociálně frustrovaný mladík, který nalézá pocit sounáležitosti v rasisticky orientovaném gangu, a nakonec ztrácí přítelkyni i bratra. Hluchoněmý chlapec a Mladá černoška neustále padají do náručí partnerů, kteří v nich místo toho, aby jim poskytli oporu, jen živí pocit méněcennosti a ohrožení. Epizody z jejich života spojuje metafyzická postava Tisíciletého Afričana. Je to postava paradoxní, která nepatří nikam: ani do Afriky (je bílý), ani do Evropy (nikdy nezískal legální pobyt), ani do tohoto ani do onoho světa (není jisté, zda je jen fantasma nebo skutečně živou bytostí). I přes věčné – doslova tisícileté – utrpení jako jediný přežívá všechny společenské i soukromé karamboly, kterým musí čelit. Autor ve své hře zobrazuje Španělsko jako zemi s jedinečnou polohou mezi evropskou a mimoevropskou kulturou, zemi nárazníkovou a díky staletému styku s jinými kulturami tradičně multikulturní. Což je obraz vysoce aktuální i pro ostatní evropské země.
    Překlad hry vznikl v rámci Překladatelské dílny DILIA 2+2+1 v roce 2008.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.