ROMA

Michaela Pňačeková

Překlad: Marie Špalová
Obsazení: 6 mužů, 4 ženy (variabilní)

   Hra mladé slovenské autorky Michaely Pňačekové, která byla oceněna v druhém ročníku dramatické soutěže Zlatá divadelní žába o novou autorskou divadelní hru, reflektující problematiku rovných příležitostí žen a mužů. Roma je novodobá podoba Ibsenovy Nory. Autorka se neřídí až tak celou Ibsenovou hrou, nebo jejím stylem, spíš je to myšlenka emancipace, která v dnešní době mění svojí podobu.
   Nora žije v Římě, proto název hry Roma, není to ovšem jen místo, které spojuje hru s jejím názvem, je to i duševní místo Nory, která přišla z chladného „emancipovaného“ Norska do Itálie, do Říma, kam vedou všechny cesty. Řím tedy znamená i místo, kde je rodina důležitější než kariéra. Kde ženám nevadí vařit každý den večeři pro své muže. A tak Nora, která žije s Torvaldem doufá, že tu najde rodinné štěstí.
   Hra má tři dějství a v každém dějství vidíme různou podobu Nory. V prvním dějství je Nora v sedmém měsíci těhotenství a stále nešťastná. Obklopuje se tedy lidmi, kteří jsou šťastní ve svém mírném maloměšťáctví. Jediný Torvald nechápe, proč se Nora setkává s lidmi, kterými kdysi opovrhovala.
   V druhém dějství sledujeme Noru za svobodna. Má kariéru, ale neumí si najít muže, a proto ho hledá na různých místech, např. v barech a na seznamovacích večírcích. Samozřejmě ho nenajde, a tak většinou končí v posteli s muži, o které by normálně ani nezakopla.
   V třetím dějství vidíme Noru proměněnou. Má s Torvaldem dítě, které se pro ni stalo středo bodem jejího vesmíru. Taky už ráda mluví o nakupovaní, seriálech a neláme si hlavu s filozofickými otázkami o smyslu života. Nora je konečně šťastná a zjišťuje, že to je to, co jí v životě chybělo. Torvald však spokojený není. Zjišťuje, že s takou ženou žít nemůže, že to není žena, kterou si vzal a kterou miloval. Proto je to nakonec Torvald, který opouští Noru.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.