MARION BRIDGE (Marion Bridge)

Daniel MacIvor

Překlad: Petr Maška
Dekorace: 3 ženy

Marion Bridge, velice úspěšná hra kanadského dramatika, scénáristy a herce Daniela MacIvora, je komorním příběhem vyprávěným na prahu smrti a nového začátku. Do venkovského domu, domu dětství, se po letech vrací dvě sestry, Agnes a Tereza, aby pomohly své nejmladší sestře Luise  zaopatřit svou umírající, dlouhá léta rozvedenou matku, jež se neschopna řeči obrací na okolní svět prostřednictvím žlutých kancelářských lístečků. Agnes je nepříliš úspěšnou divadelní herečkou s nebezpečně vypěstovanou zálibou v alkoholu, žena z velkého města, jež čeří klidného maloměsta způsobem, jakým mluví, jakým s obléká, jakým naříká i jakým se vysmívá. Tereza je spíše zarputile než hluboce věřící katoličkou, již manžel opustil pro jinou, mladší ženu. Luisa, nepříliš atraktivní, jen málo sebevědomá a dlouhodobě nezaměstnaná, tráví všechen svůj čas mezi podáváním morfia a nezbytným asistováním při zajišťování všech matčiných tělesných potřeb sledováním hloupoučkých seriálů z prostředí naftařů, rančerů, gynekologů, plastických chirurgů, soudních lékařů, právníků, atd. Setkání u smrtelné postele se mění v nenadálou příležitost napravit nebo alespoň odpustit staré křivdy. Hra vyniká poctivě budovanou dialogickou strukturou, jemným humorem, vstřícným pathosem i mocnou obrazností. Nabízí mimořádně vyrovnané party pro tři herečky. Hra Marion Bridge se stala také předlohou pro stejnojmenný film uvedený i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.