ZPACIFIKOVANÁ

Kateřina Rudčenková

Žánr: hra o prázdnotě
Obsazení: 1 muž, 1 žena

„…já se v žádném případě a za žádných okolností nebudu obětovat. Ani na kříži, ani v posteli, ani v kuchyni, ani pro předky, ani pro potomky, ani pro vlast.“

 

Ona a on, mladý pár výtvarníků, jejichž vztah zde funguje jako půda pro polemiku o smyslu umění a odpovědnosti za problémy světa.

Oba partneři společně odjíždějí do Londýna. Ona má za úkol vytvořit tu dílo s politickým poselstvím. On jí pomáhá, ale také ji morálně soudí.

Hravá a metaforická hra psaná poetickým jazykem je niterným pokusem o překonání autorského narcismu, pokusem vyjít ze sebe, udělat něco užitečného pro „svět“, zabývat se jeho otázkami a objektivní skutečností.

V čem spočívá jejich síla? V představivosti, díky níž se na scéně objeví vše, na cokoli jen pomyslí? Nebo v tom, že žijí jeden pro druhého v intimním prostoru vztahu?

 

„Mohla sis stvořit vlastní božstvo.“ „To jsem taky udělala. Narcismus. A pod jeho slupkou prázdnota.“

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.