SMRT PŘIJÍŽDÍ NA BLEDÉM KONI (Der Tod kommt auf einem bleichen Pferd, 2010)

Thomas Meinecke

Překlad: Helena Singh Eliášová, Kateřina Bohadlová
Žánr: činohra (detektivní dialog)
Obsazení: 2 muži, sbor

Je snad tohle americký sen o svobodě?

V Backstreet Café provinčního města Roanoke ve státě Virginia se schází homosexuálové, lesby a tzv. cross-dressers. Poslouchají country a hrají billiard. Je to jejich podnik, ve kterém se cítí dobře a svobodně.

Válečný veterán Ronald Edward Gay má pistoli a problém se svým příjmením. Dnes už slovo gay dávno neznamená „živý“, „veselý“, „rozjásaný“, ale stalo se synonymem homosexuality, kterou on, heterosexuál, přímo nesnáší. A tak se rozhodne vyřešit si svůj životní komplex po svém – jednoho dne přijde do Backstreet Café, vytáhne pistoli a zmáčkne spoušť…

 

Hra je dialogem Claire a Riki, dvou Drag Queens, které se rozhodly podrobně zrekonstruovat masakr v Backstreet Café a napsat scénář.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Hra se v současné době překládá.