KRÁL A BAGA (Architruc, 1961)

Robert Pinget

Překlad: Jan Krupa
Obsazení: 4 muži

Král už je starý a nudí se. Kdysi vládl svému království spolu se svým ministrem Bagou. S královstvím se však něco stalo – zbyl palác a ze sloužících pouze Kuchař. Zdá se, že poddaní jsou pryč. Prchli? Byli pobiti ve válce? To není podstatné. Podstatný je Král a jeho ministr Baga.

Baga chce Krále pobavit, a tak se za paravánem převléká do různých komických převleků, na základě kterých vznikají fiktivní situace prolínající se s přiznanou divadelní realitou – Králi hra často nejde, a tak musejí oba vystupovat z fiktivních rolí a zase se vracet či je nahrazovat novými. Snaha suplovat Králi nudnou všední realitu převleky za Velvyslance, Soudce, tetu Ester či fiktivního syna tak neustále padá, jako nakonec i samotný Král, když přijde na scénu Smrt. Král si nejprve myslí, že jde o další Bagův převlek, ale ten už vyjde zpoza paravánu pozdě...

V této autorem přiznané hře s divadelní realitou je možné ledacos. Například i to, že Baga se svými převleky jsou fantazie či vidiny Krále. Nebo že jsou to dva šílenci, kteří si hrají na Krále a Bagu. Nebo těmi hrami jen vyplňují prázdnotu svých životů.
    
Král a Baga je třetím Pingetovým dramatickým textem. Je napsaný podle Pingetova vlastního románu Baga (z r. 1958). Světová premiéra se uskutečnila v září 1962 v Comédie de Paris (režie: Georges Peyrou).

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.