MUZEUM HORNÍ MUZEUM DOLNÍ (Musée haut musée bas, 2004)

Jean-Michel Ribes

Překlad: Jaromír Janeček
Žánr: surreálná komedie
Obsazení: 12 postav

Kustod terorizovaný divokou přírodou, matka zalitá do plastu a vystavená jako exponát, balet Svatých panen, skupina hlídačů vyčerpaných Rodinem, laskavý ministr ztracený mezi exponáty výstavy pánských přirození, auto zmizelé z parkoviště u Rembrandta, skupiny turistů divoce cválající ze sálu do sálu…

Picasso, Gauguin, Warhol a všichni ostatní, v muzeu, v tom malém světě podobném velkému, společně tančí groteskní tanec lidského pokolení.

Malý zázrak, surrealistický klenot plný imaginace humoru a fantazie.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.