O KRÁLI, KTERÝ PROMĚNIL SVOJI DCERU VE ZLATO

Pavel Trtílek, Jan Krupa

Žánr: pohádka
Obsazení: 7 mužů, 3 ženy

Původní pohádka neotřele nahlížející na žánr pohádky klasické.

Král Věromír I. hledá svého nástupce, jenž se má stát ženichem jeho dcery, princezny Dobrunky. Tato zvěst se donese až k sobeckému trpaslíkovi Svojanu Hrabivcovi, který se rozhodne získat ani ne tak princeznu, jako spíš zlato z královské pokladnice. Za pomoci mága Arsenia, jenž mu ochotně pomáhá za vytěžené magické nerosty, uhrane Hrabivec pomocí Čarovné knihy krále, který zcela podlehne jeho vlivu, a z království se tak stává říše temna.

Předtím však do království dorazili tři princové – soutěživý a ješitný Vítěz, který potřebuje být ve všem nejlepší, poživačný Slaviš, jenž má zálibu v četných oslavách, a Rodolf, představující archetyp kladného hrdiny, v němž najde princezna zalíbení.

Zatímco království propadlo temnému kouzlu a Vítěz se Slavišem chystají intriky, jak se zbavit Rodolfa, Svojan Hrabivec přesvědčí krále, ať nechá Dobrunku proměnit v kus zlata, načež si ji odnese do štoly. Vítěz se Slavišem prchají a Vědma, která se průběžně míhá dějem jakožto bývalá chůva Dobrunky, poradí Rodolfovi, jak princeznu hledat. Rodolf dorazí do věže Arsenia, kde je zlomena moc Čarovné knihy. Živly mu pak pomohou přijít až ke skále, kde uvězněnou Dobrunku osvobodí, a Hrabivec prchá do jiného království, aby tam páchal další škody. Postava královského Vyvolávače přitom s odstupem pozorovatele komentuje průběžně děj.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.