MODELKY

Pavel Trtílek, Jan Krupa

Obsazení: 6 mužů, 9 žen (možnost zdvojování rolí)

Příběhy tří dívek nás zavádějí do světa modelingu netypicky prostřednictvím jeho obětí – dívek neúspěšně toužících po kariéře topmodelky. Jejich osudy jsou nahlíženy v kontrastu s bizarním světem topmodelky Emy Polepilové. Do toho vstupují další, často výstřední až vyšinuté postavy z modelingové agentury, televizního světa či samotných rodin protagonistek.

Klipovitě řazené, vesměs krátké scény udržují rytmus hry, jejíž tempo v závěru graduje, načež se rozplyne a zůstane jen tíseň, jako by ustrnul běh času a my se dostali do roviny mytického bezčasí. Na přehlídkovém molu se objevuje poslední ze zoufalých dívčích postav této „novodobé tragédie“ – zbědovaná Persefona, kterou unesl do říše stínů temný vládce antického podsvětí Hádés, aby se proti její vůli stala jeho ženou. Její katarzní monolog završuje hru, jejíž struktura je prostřednictvím střídání jednotlivých scén utvářena liniemi, které by bylo možno nazvat „běžný život“, „televizní studio“ a „mytologické vyústění“. Z jeviště vede středem hlediště přehlídkové molo, které je využito nejen při obou módních přehlídkách, ale mění se i v hrací prostor při některých scénách. Nezanedbatelným prvkem je jemná jazyková stylizace, s níž se důsledně pracuje v průběhu celé hry. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.