BROKEN HEART STORY (2011)

Saara Turunen

Překlad: Alžběta Štollová
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži, 2 ženy, kompars

Dobře, trochu jsme se pohádaly. Jako spisovatelku mě totiž zajímá politika. Píšu pouze o závažných tématech, jako je kapitalismus a smrt. Měla jsem v plánu napsat stěžejní politický kus. Ale Duši to vůbec nezajímalo. Jenom si kroutila vlasy. Snad chápete, něco takového jsem nemohla akceptovat. 

Za jakých podmínek může člověk tvořit a milovat? Hlavní hrdinkou Broken Heart Story je cynická spisovatelka s knírkem, která ztratila svoji duši. Umělkyni bez citů a ženskosti zajímají jen velká a bezútěšná témata. Ovšem bez duše, která se zdá být jejím přesným opakem, ani o těchto tématech nedokáže psát tak, aby ji to uspokojovalo. Úzkost a nedůvěra probleskuje vnitřním světem duše i spisovatelky, dokud se obě znovu nestřetnou. Ve hře rezonují faustovské, kafkovské a pygmalionské motivy, podobizna umělkyně je zároveň obrazem celé společnosti. Kdo je objektem a kdo subjektem jednání a dění? Může divadlo změnit skutečnost? Jaký význam má samostatnost bez lásky? A jaký význam má láska vykoupená ztrátou vlastní osobnosti?

Broken Heart Story je současné finské drama navazující na tradici antické tragédie (mj. aktivní přítomností sboru) a hlásící se k filmové estetice snímku Pretty Woman a děl Davida Lynche. Hra nabízí zajímavý pohled na gender, pop-kulturu, historii divadla a literatury. Pro text je příznačný básnický, místy naivní (a proto troufalý) jazyk a ostře se měnící nálady.

V roce 2012 bylo drama Broken Heart Story vybrané do německého katalogu 119 Best Contemporary European Plays. Hra byla přeložena do osmi jazyků (angličtiny, němčiny, dánštiny, litevštiny, řečtiny, portugalštiny, španělštiny a češtiny). Na základě částí Broken Heart Story vzniklo hudebně-literární pásmo Broken Heart Fragments (2014), které zaznělo na Hudebních slavnostech ve finském Turku v podání sopranistky Kate Royal a herečky Laury Birn.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.