VORSTELLUNGEN UND INSTINKTE (VORSTELLUNGEN UND INSTINKTE, 2009)

Reto Finger

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 2 ženy, 3 muži

V jejich životě nastal okamžik, kdy vycítili, že jsou pro sebe stvoření. Byli si velmi blízcí, skvěle si rozuměli, byli přesvědčeni, že nalezli partnera pro život: Anna a Hans. Vzali se a své soužití posvětili dítětem. Všechno se zdálo být více než báječné. Přesto přišla s druhým dítětem nespokojenost: v Hansovi se rodí vize po nové společenské formě, chce pryč z „malé uzavřené rodiny“. Jeho pátrání po místě a stejně smýšlejících lidech vede k těžké vztahové krizi. Anna a děti se cítí zrazeny. Jeho vize odporuje Anniným životním plánům. Místo monogamie – polygamie? Místo měšťácké svázanosti autonomie a svoboda v komunitě? Manželství neodvratně troskotá. Začíná se dlouhý příběh jednoho rozchodu.                                                 
Hans a Anna, společný život, naděje a zklamání, odlišné představy a instinkty. Ale za tím vším je ještě něco víc: hledání lepší společenské formy, neschopnost rozumět druhému člověku, zkušenosti, chyby a hlavně bolestné poznání, že někdy nestačí ani celý život, aby mohlo být všechno odpuštěno.
     
       Drama úspěšného švýcarského autora Reto Fingera o rozličných podobách života a různých podobách lásky.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.