DUNSINANE (Dunsinane, 2010)

David Greig

Překlad: Matouš Turek
Obsazení: 13 mužů, 3 ženy, dvorní dámy, vojáci, děti, pážata atd.

Vojevůdce Macbeth, hnán ambicemi své manželky, zavraždí dobrého krále Duncana a sám uzurpuje vládu. Nastává chaos. Odpor proti Macbethovi vede Duncanův syn Malcolm, jenž si na pomoc přivádí anglickou armádu. Lady Macbeth si bere život, Macbeth je zabit a v zemi zavládne pod dobrým králem Malcolmem konečně mír. Tolik Shakespearovo klasické podání.
         U nás již známý skotský dramatik David Greig se inspiroval dobovými kronikami a přichází s jinou, historicky věrnější verzí příběhu. Ta začíná tam, kde Shakespearova končí: Útokem Birnamského lesu na královský hrad Dunsinane.
         Zkorumpovanému a požitkářskému Malcolmovi chybí jako králi skrupule, páteř a zájem skutečně vládnout. Hodlá zabít Gruach, vdovu po svrženém vládci, i jejího syna z prvního manželství, potenciálního dědice trůnu. Angličané za Malcolma odvedli černou práci, a tak se Siward, jejich velitel, na oplátku dožaduje režimu, který by zemi zajistil mír a pořádek. Skotové však patnáctiletého následníka ukryjí a před Siwardem rázem stojí neproniknutelná rodová politka i odpor obyvatelstva...

         Dunsinane rozhodně není suchopárnou historickou freskou ani pouhým odkazem ke slavné hře. Greig pokládá dnešnímu světu provokativní otázky: Dokážeme vnutit svůj mír cizímu národu? Dovedeme pochopit jinou kulturu? Mohou silová řešení fungovat?


Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.