DŮM U SEDMI ŠVÁBŮ

Anna Saavedra

Obsazení: 5 mužů, 6 žen, černá kočka a hlasy lazebnických učňů

   Dům U Sedmi Švábů na Kopečné ulici čp. 37 byl nejstarším a svého času také největším pavlačovým domem v Brně. Sloužil jako klášterní nemocnice, škola pro lazebníky a porodní báby, prováděly se zde veřejné pitvy. Později se zde usazovali lidé ze slabších sociálních vrstev, ale také umělci, bohémové a studenti, kterým nevadily spartanské podmínky ve zchátralém domě s romantickým dvorem. V roce 2006 se jeho rakouský majitel rozhodl navzdory protestům historický dům zdemolovat a postavit na jeho místě novou budovu s luxusními byty.

   Hra Dům U sedmi švábů je magickou hříčkou odehrávající se v posledních měsících před zánikem domu. V tomto neklidném čase sledujeme životní příběhy několika posledních nájemníků, zmateného snílka Indiána, somnambulní Murky, roztomilého „huliče“ Andu, sukničkáře Ivana. Jejich každodenní klábosení na pavlači, psychedelické houbové dýchánky i zašmodrchané milostné vztahy postupně poznamenává temná atmosféra blížící se zkázy domu, která je zvěstována ožívajícími přízraky z historie. Mrtvá řádová sestra Alžbětinka pláče v komíně, mluvící černá kočka vstupuje lidem do snu, fyzikus Karel Linz je ve sklepeních vražděn a pitván svými žáky, lazebnickými učni. Spodní vody chaosu stoupají. Majitel domu Gerhard Hudecek básní o svých nových krásných domech bez špinavého sviňského neřádu. Dům U Sedmi Švábů se stává potápějící se lodí bláznů. Vše spěje k zániku. Ale možná ne tak docela...
   Hra získala 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2010.
  

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.