JSEM KRAFTWERK!

Viliam Klimáček

Překlad: Hana Havlicová
Obsazení: 9 mužů, 6 žen

Starou nefunkční elektrárnu obsadí skupina herců, kteří chtějí divadlo nové, s novými tématy a s energickým nábojem. Divadlo nemusí být jen mramorový sarkofág, dnešek potřebuje nový pohled na proměnlivou skutečnost, kterou je čím dál tím těžší pojmenovat. Podaří se herecké skupině v prostředí mediálních i politických tlaků naplnit svůj sen? Dostojí všichni svým ideálům a vizím? Jaké má být divadlo současnosti? Jaké hodnoty je třeba v tomto světě bránit a obhajovat? Na pozadí příběhu jednoho divadla, na pozadí hořkosměšných osudů jednotlivých postav rozplétáme síť pochybností a obav z toho, co je dnes vlastně opravdu důležité: touha po smysluplném naplnění života nebo jeho zbanalizované vyplnění? Jsem racek. Jsem Kraftwerk!

Jsem Kraftwerk! je parafrází Čechovova Racka. A to jak tematicky (divadlo na divadle, věčně nenaplněná láska), tak samotnou výstavbou textu. Podobnost se objevuje mezi postavami, situacemi, někdy i dílčími promluvami. Všechno se děje ale mnohem intenzivněji. Miluje se s větší vášní, stejně jako se s větším odporem bojuje proti tradičním divadelním hodnotám. Jak by ne, vždyť se nacházíme na prahu jedenadvacátého století. Jsme svědky demonstrativního protestu mladých absolventů herecké školy, kteří živelně obsazují budovu bývalé elektrárny, aby z ní následně vybudovali divadlo nových forem. Ano, jsou to ty nové formy, po kterých zoufale volal Treplev coby mladý nepochopený autor a které nyní prosazuje energicky odhodlaný režisér elektrárenské skupiny Viktor Anděl. U jeho přítelkyně, přední herečky souboru Nely Lenské, zůstala jen nekonečná touha hrát, není v ní nic z jemnosti a nezkušenosti Niny Zarečné. Nela je příliš ambiciózní a dravá, než aby nepodlehla slavnému dramatikovi Petru Hakrovi alias novému Trigorinovi, který jí prostřednictvím svého jména otevírá svět showbusinessu. V novém čechovovském milostném mnohoúhelníku neschází ani zhrzená Máša, zde produkční Marie Králová, a vysloužilá herecká hvězda Arkadinová, zde populární celebrita Hana Mayerová. Tím, že se původní téma Čechovova Racka posunulo do současnosti, posunuly se oproti předloze i charaktery postav – směrem k větší pokřivenosti až zvrácenosti. Hra však přináší i témata ryze aktuální – fenomén bulváru, komerce a politického lobbingu.

Marcela Magdová

Hra vznikla na tělo souboru brněnského HaDivadla, kde měla premiéru v říjnu 2010.

  Text v elektronické podobě ve slovenštině a češtině je k dispozici v DILIA.