SKINHEAD (HAUTKOPF, 2005)

Kristo Šagor

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: opera, libreto
Obsazení: 5 mužů, 2 ženy

Tobias je inteligentní kluk, který horečně dychtí po životě. Chce umět sám sebe definovat, chce nalézt smysl svého života, touží po blízkosti a sounáležitosti. Ani jedno ale  nenachází a to v něm probouzí hněv. Hněv, který musí ven. A tak se z Tobiase stane skinhead.
Tím získá vše, po čem kdy toužil. Stane se součástí silné společnosti, která nezná hranice, ve které fungují kódy, hesla, slogany a jejíž tempo se neustále zrychluje. Tato společnost přetváří dějiny a očišťuje je od samozvané špíny – cizinců a homosexuálů…Její činnost se stává chtěnou potravou pro novináře. Tobias neuznává svého otce, který neúnavně hlásás anti-autoritářské ideály, svobodu vyznání i orientace. V jeho slabošských názorech nevidí žádnou budoucnost. Jeho úsilí bere naopak jako provokaci. Pulsující rytmus skupiny skinheadů vedené ženou Luzie Tobiase zcela očaruje. V salvě brutálních činů, jimž přihlíží a do kterých se později i sám zapojí, nachází smysl své existence. Tobias je fascinován Luziinou silou, jí naopak přitahuje Tobiasova pohotovost. Luzie a Tobias se do sebe bláznive zamilují. Tobias bojuje o uznání ve skupině, projde iniciací a pocítí vzrušení z násilí a moci. Když si Tobias vybojuje vedoucí pozici ve skupině, rozhodne se Luzie vydat na cestu zcela jinou…
Její tragický konec nabídne lákavý materiál pro další mediální cirkus. A Tobias možná poprvé uvidí vše pravdivě…

Opera měla v říjnu 2005 úspěšnou premiéru v Neuköllner Oper Berlin.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Notový materiál můžeme zprostředkovat.