O BÍLÉ LANI

Vít Peřina

Žánr: pohádka
Obsazení: 11 herců (6 mužů, 5 žen)

Pohádková komedie pro děti od 6 let.
      Tři potulné věštkyně (Libuše, Božena a Mařena) se chtějí vdávat a věštecká koule jim předpoví vhodné ženichy na hradě krále Kloudy.
      Král Klouda má tři syny – Dardu, Škardu a Jardu. Otec a dva starší synové jsou vášnivými lovci. Snílek Jarda jejich zálibu v lovu nesdílí. Na hradě se nachází i mazaný sluha Packal, který díky neustálým převlekům tajně zastává ještě roli dvorního Čaroděje, Doktora a Kronikáře (bere tedy 4 platy). Věštkyně si ihned krále získají  informací o existenci tajůplné bílé laně, kterou cestou potkaly. Zatímco se věštkyně snaží zlomit srdce Čaroděje, Doktora a Kronikáře (tedy téže osoby – Packala), král se syny uloví v lese bílou laň. Z té se vyklube dívka, pravděpodobně zakletá princezna, s velkým výpadkem paměti.. Princové se předhánějí v námluvách (musejí plnit zadané úkoly), Packal stěží stíhá měnit převleky a věštkyně navíc na hradě vypátrají pověst o bílé lani, která se v úzkých proměňuje v dívku a v této podobě zůstává zakleta navždy poté, co se třikrát zklame v lásce. Vysvobodí ji svou věrnou láskou některý z princů? A koho si v bláznivém finále vezmou za muže tři věštkyně?

      Hra – obdobně jako commedia dell´arte – nabízí k hereckému ztvárnění výrazné typy, akcentuje humor, aniž by se ovšem vzdávala citovosti. Nad vším tím legračním, lehce ironickým hemžením se nakonec rozklene duha „opravdové lásky“, mocné síly, jež jako v každé správné pohádce napomůže vítězství dobra nad zlem.
      Dramatizace pohádky amerického humoristy Jamese Thurbera vznikla pro Divadlo ALFA Plzeň (2006), s použitím překladu předlohy Radoslava Nenadála. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.