REICHT ES NICHT ZU SAGEN ICH WILL LEBEN (2011)

Darja Stocker

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: variabilní

„Můj domov je tam, kde mi věci nejsou ukradené.“

        Autorky Claudia Grehn a Darja Stocker vedly rozsáhlé hovory s lidmi rozdílných generací a původu, aby poté ze sesbíraného materiálu vytvořily fascinující scénickou koláž, kterou spojují témata vnitřního pobouření, osobní vzpory a aktivního odporu. Autorky vytvořily hluboké sociální panorama, ve kterém na mnoha frontách bojují jednotlivci proti stávajícím společenských podmínkám.
Muž je krátce před odchodem do penze vyhozen ze zaměstnání. Ze dne na den ztratí půdu pod nohama a skončí v útulku pro bezdomovce. Ačkoli si stěžuje na úřadech, nikdo ho nevyslyší. Rozzlobený gymnazista zmlátí jednoho cizince a na protest proti společnosti se sám stane tulákem. Jeho spolužačka jeho činu nerozumí, ale sama také neví, jak má svou nespokojenost se společností vyjádřit. Univerzitní profesorka, která přišla o práci, se obětavě stará o žadatele o azyl, kteří jsou šikanováni úřady a hrozí jim deportace. Na konci hry se všechny tyto postavy účastní demonstrace, na které dojde k násilnému střetu s policií.
        Hra "Reicht es nicht zu sagen ich will leben" není explicitním dokumentárním divadelním projektem. Příběhy, které jsou vyprávěny, sice popisují život, ale autorky je spojily do komplexního dramatu. Stocker a Grehn vytvořily obraz společnosti, která pulzuje zlostí a touhou po vzpouře. Hra je mnohohlasým manifestem proti absolutní politické moci.

Inscenace Reicht es nicht zu sagen ich will leben v režii Nory Schlocker byla pozvaná na „Stücke 2012“ do Mülheimu.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.