V(Ý)CHOD

Hana Lehečková

Obsazení: 3 muži, 1 žena

Mladší a Starší jsou již nějaký čas zavřeni v hospodě. Mladší nemůže chodit ven, Starší nechce. Mladší se při otevřeném okně dusí, přesto by rád ven vyšel, od čehož jej Starší odrazuje svými apokalyptickými vizemi. Společnost jim v tomto panoptiku dělá pouze servírka Linda. Jejich uzavřený svět jim naruší až nově Příchozí.

Hra V (ý)chod vzešla z dramatické soutěže vypsané Švandovým divadlem. Ta si dala za úkol reflektovat starozákonní příběhy a prověřit jejich funkčnost i v dnešním světě. V rámci cyklu Teď přichází zákon byly postupně uvedeny tři variace na biblické příběhy: Kain a Abel, Mojžíš, Jób. V(ý)chod se zabývá právě prostředním z témat – Mojžíšem. Text vznikal z přímé diskuze s režisérem a dramaturgyní budoucí inscenace – tedy za výjimečných okolností, v přímém kontaktu s živým divadlem.

Hra získala čestné uznání při udílení Ceny Evalda Schorma za rok 2011.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.