NOVÝ BLEŠÍ CIRKUS

Milan Šotek

Obsazení: 6 mužů, 2 ženy

Česko objevilo nový cirkus, tak proč to nezkusit také s novým bleším cirkusem! Jindřich Skořápka, principál blešího cirkusu, zasvětil drezůře skákavé havěti život a dosáhl kromobyčejných výsledků. Otřepaných postupů pouťové atrakce využil v umění dramatickém. Když už bleší polka, pak jedině u Kapuletů na plese. Když šermy, pak mezi bleším Tybaltem a bleším Merkuciem. A co více – herecké virtuosky blešího souboru, Sára von Brandejs a Dita di Tanvald, dokonce samy deklamují Shakespearovy verše! Skořápka pro ně sestrojil amplifikační zařízení, jež bleší hlásky přenáší do sálu. A s tímto novým bleším cirkusem brázdí české a moravské luhy a háje.

 

Jednoho dne zavítá Skořápka také do „Kocourkova našich dnů“. Hra začíná až po Skořápkově vystoupení, druhý den ráno v obecní hospodě. Dozvídáme se, že bleší produkce byla skandálně přerušena vprostřed balkónové scény. Místní občané, považujíce ji za podvod, rozmetali Skořápkovo zesilovací zařízení a samotného principála ztloukli a vyhnali. Dnes se už v hospodě chystá zasedání obecní rady. Starosta Kafr přináší platinovou schránu, která má ve špičce nově zrekonstruované radniční věže uchovat poselství příštím generacím. Nikdo však tak docela neví, co přesně zde budoucím pokolením zanechat (a lešení se s věže strhne zítra v pravé poledne!). Se svými návrhy přicházejí učitel Vztažný, tělocvikář Vzpažný a řezník Skopec. Do této situace vpadává Skořápka, kterému se během včerejšího zmatečného úprku zaběhly dvě přední herečky. Zázračné blechy, poslední zástupkyně mluvícího plémě, musí být v této místnosti. A každý krok pro ně může být osudným!

 

Základní metaforou textu je svět jako bleší cirkus. V tomto smyslu se zrcadlí i obě linie příběhu: Skořápkův nový bleší cirkus a Kafrův odkaz příštím generacím. Vše zkomplikuje ještě němá dcerka hospodských, Verunka Popovicová, po níž – v řádu klasické frašky – touží všichni muži hry. Komedii o třech částech zpestřují nápaditá intermezza: Skořápkovy stand-up výstupy před oponou či počínání blech pod zvětšovacím sklíčkem, ztvárňované herci kostýmovanými jako obří kostýmované blechy! Výskyt slovních hříček v textu pak nesporně patří k největším ve střední Evropě. Nový bleší cirkus napsal Milan Šotek pro Studio Ypsilon, kde bude mít premiéru 6. června 2014 v jeho režii.

 

Text získal 2. místo při udílení Ceny Evalda Schorma za rok 2011.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.