MOČOHRAD: Muzikál o městě, kde se nesmělo čůrat zadarmo (URINETOWN: The Musical)

Mark Hollmann, Greg Kotis

Překlad: Jan Tošovský, Lucie Málková
Žánr: satirický muzikál
Obsazení: 12 mužů, 7 žen, sbor

“Co je Močohrad?
Močohrad je zde
Močohrad je všude, kde se
lidem žije zle
Kde lidi trápí korupce
a chudoba a strach
I ve svým rodným městě
můžeš najít Močohrad”

Horrorová pohádka o městě, kde byly pro nedostatek vody zakázány soukromé záchody a za ty veřejné se musí draze platit. Trpící chudina, zdeptaná plnými močovými měchýři, nutností několikrát denně sehnat peníze na vykonání přirozené potřeby a neustálým strachem z postihů za porušení močových zákonů, se vzbouří – otázka je, zda si bude umět vládnout lépe, než to dokázali ti předtím. Netradiční, sarkasticky vtipný muzikál se skvělou hudbou  Nesentimentální podívaná, humor, parodické prvky a nedej bože i trocha té satiry - to jsou ingredience, které spolu s netuctovou muzikou dělají z Močohradu originální muzikálový kus.

Muzikál Urinetown vznikl v roce 1998 jako napůl recesistický projekt dvou chicagských divadelníků, členů Cardiff Giant Theatre Company, skladatele Marka Hollmanna a libretisty Grega Kotise. Podnětem k němu se stal Kotisův zážitek z cesty do Paříže, kdy musel v tomto městě strávit dva týdny s velmi omezeným rozpočtem – a ukázalo se, že ze všeho nejdůležitější je mít dostatek drobných na záchodky, které jsou v Paříži vesměs placené. (Podotkněme, že v americké kultuře je močení na veřejných místech vnímáno jako krajně nevkusné.) Kotis s Hollmannem na tomto podkladě rozvinuli cynickou, makabrózně vtipnou vizi nedaleké budoucnosti, v níž se voda vyvažuje zlatem a soukromá koupelna je nemyslitelný luxus. Přitom jak z hudby, tak ze způsobu vedení situací a příběhu zřetelně vysvítá silná inspirace divadlem Bertolta Brechta a Kurta Weilla – některé písně přímo odkazují k protějškům v Žebrácké opeře, Matce Kuráži či jiných hrách. Dalším zdrojem inspirace je pak americký muzikál The Cradle Will Rock z roku 1937, který vznikl jako součást Federálního divadelního projektu, což byl jeden ze způsobů, jak čelit hospodářské krizi (sic!). Jeho autorem byl Marc Blitzstein, režíroval ho Orson Welles a pojednával o tom, jak se mladý dělník ve městě prolezlém korupcí pokouší vytvořit odborové hnutí. Hollmann s Kotisem však nezůstávají u fascinace velkými vzory – jejich dílo je zcela originální, zvláště na poli muzikálu, prolezlého (a nejen v Americe) spoustou klišé a konvencí, vedených potřebou naplnit kasu.

V roce 2001 měl Urinetown premiéru v Henry Miller's Theatre na Broadwayi a v témže roce získal deset nominací na Tony Award, z nichž tři proměnil – za hudbu, za libreto a za režii.

Muzikál byl uveden v české premiéře dne 25. června 2009 v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Zájemcům můžeme poskytnout také soundtrack americké verze muzikálu a záznam české inscenace (Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, 2009).