SCHUBERTFRAGMENT (2011)

Thomas Arzt

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 2 ženy/variabilní

        Franz Schubert (1797 – 1828) byl rakouský hudební skladatel období raného romantismu, jehož největší význam spočívá v písňové a komorní hudbě. Měl mimořádnou schopnost vystižení lyrických a romantických nálad, a možná právě proto o něm Ferenc Liszt hovořil jako o „nejpoetičtějším ze všech hudebníků“.

        Thomas Arzt se nechal inspirovat Schubertovým písňovým cyklem Krásná mlynářka (Die schöne Müllerin, 1824), do jehož rámce zasadil nejzásadnější momenty života Franze Schuberta a vídeňské měšťanské společnosti první poloviny 19. století. V Schubertfragment se setkáváme se skutečnou krásnou mlynářkou, která Schuberta okouzlí, ale která si s umělcem nechce nic začít, protože život umělce není skutečný. Krásná mlynářka si pro Schuberta zdevastovaného syfilis přijde až jako ztělesnění smrti na konci hry. Dle svého přání je umělec pohřben nedaleko hrobu svého celoživotního vzoru Ludwiga van Beethovena, se kterým poté vede přátelské hovory.

        Schubert si i přes svou pracovitost není schopen zajistit odpovídající postavení a finanční zajištění. Skutečné zaměstnání má pouze jednou u hraběte Johanna Esterházyho jako učitel hudby na jeho panství, kde se nešťastně zamiluje do své žákyně komtesy Caroliny. Většinu svého života žije Schubert z podpory svých příbuzných a přátel – roku 1816 mu bývalý spolužák Franz von Schober nabídne ubytování v domě své rodiny, a od té doby až do konce života je Schubert po většinu času hostem u různých přátel. Roku 1821 Schubert započíná tradici slavných „Schubertiád“, hudebních večírků pro okruh svých přátel, měšťanů, šlechticů a kritiků, na nichž se premiérově hrají a zpívají skladatelova díla. Pro Arzta má tato tradice zásadní význam: vytváří se totiž nová image střední třídy – buržoazie se emancipuje, vzdělává, získává kritické myšlení a podporuje umění, kromě toho má tato Hausmusik i politický rozměr – v buržoazních salonech lze obejít Metternichovu cenzuru a policejní kontrolu. Ze „Schubertiád“ se později stal buržoazní rituál a žádný měšťanský salonek si nemohl dovolit nemít ve svém centru klavír – hudební večírky se staly stěžejním komunikačním prostředkem střední třídy. A proto je otázka jedné z postav Schubertfragment „Kde bude stát klavír?“ zcela zásadní…


       Pětidílný divadelní seriál Schubert - Eine Winterwanderung byl vytvořen na objednávku Schauspielhaus Wien, kde měl premiéru v lednu 2012. Text Schubertfragment je zkrácenou verzí vídeňského cyklu.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.