OBYČEJNÝ ŽIVOT (Det normale liv, 2011)

Christian Lollike

Překlad: Lada Halounová
Žánr: činohra
Obsazení: 3 postavy - variabilní

Fraška o těle, strachu a obyčejnosti, neboli o vyprázdněném postmoderním životě beze smyslu a vytyčeného směru. Hledání sebe sama skrze honbu za perfektním a ideálním životem se paradoxně stává hlavním důvodem sebeodcizení. Ztráta identity jde ruku v ruce s přehnanou sebekontrolou, hodinami strávenými ve fitness centrech nebo nesmyslnou snahou o dosažení ideálu krásy a zdraví či snahou se za každou cenu prosadit v práci a ve společnosti.
           

Hra pro tři postavy se odvíjí ve dvou pravidelně se střídajících plánech. V hravější linii se postavy A, B a C snaží opakovaně vyprávět příběh devětatřicetileté ženy A, která se cítí být pronásledovaná, ale nedokáže přesně určit kým nebo čím. „Velký bratr“ se z vnějšího světa přesunul do našeho vlastního nitra, a je proto těžší jej odhalit. Druhá linie ukazuje groteskně nadsazený obraz současné dánské společnosti: rodinný život muže B se ženou A je stále silněji ovlivňován tajným „vnitřním agentem“, nasazeným stejně tajným „Úřadem pro duševní záležitosti“. Hravá linie se donekonečna opakuje, protože každý pokus o nalezení životního ideálu končí hádkami a osočováním; podobně katastrofálně se uzavírá také linie rodinného života: muž i s dětmi odchází jako novodobá Nora a emancipovaná žena A končí v blázinci.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.