DEADLINE

Braňo Holiček

Obsazení: variabilní (5 mužů, 2 ženy)

Braňo Holiček a kol.

Chcete nahoru? A co všechno jste ochotni pro to udělat? Přijmete pozvání na životní večírek? / Firma vás potřebuje. Korporace vám jde po krku. Musíte být vždycky o kr(o)k napřed. / Někdo chce jen pracovat, někdo chce moc a někdo si chce moc hrát. Hrát si s mocí. / Hra o jednom večeru, v jehož průběhu se neznámí lidé sejdou na neznámém místě. Všichni tak trochu prahnou po kariéře a uznání. Všichni se chtějí bavit. A všichni jsou normální. / Nebo ne?

Skupina lidí přijme pozvání na firemní večírek. Účelem setkání má být tzv. brainstorming, tedy vybudování nové pracovní skupiny, týmu, který má expandovat na japonský trh. Záhy začínají všichni přítomní tušit, že Anna, která je do kanceláře ve 24. patře pozvala, nemá tak úplně čisté svědomí. Nebo má snad něco za lubem? Podle jakých kritérií tuto podivnou a značně nesourodou pětici lidí vůbec vybrala? A kdo je onen tajemný muž v pozadí, který nenápadně tahá za nitky?

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.