JESTLI NÁS NENECHÁTE SNÍT, MY VÁS NENECHÁME SPÁT (If You Don´t Let Us Dream, We Don´t Let You Sleep, 2013)

Anders Lustgarten

Překlad: Lucie Kolouchová
Žánr: činohra
Obsazení: 3 ženy, 5 mužů

Nejnovější hra Anderse Lustgartena zkoumá etiku politiky úsporných škrtů a její vliv na současnou společnost. Brechtovsky laděná hra nastoluje situaci, kdy veškeré veřejné služby a sociální systém je zprivatizován – a co se stane, vidíme hned ve druhé scéně, kdy žoviální řemeslník nainstaluje vyděšené důchodkyni doma „měřič dluhů“, automat, který pravidelně vyžaduje svou dávku peněz, jinak v domácnosti nic nebude fungovat. S důchodkyní se podíváme i do zprivatizovaného zdravotnictví, kde se paní ocitne po pokusu rozmlátit zmíněný automat. Pokud první půli hry tvoří sled obrazů z neutěšeně zprivatizované společnosti, druhá půle nabízí radikální řešení. Ocitáme se ve Dvoraně veřejného mínění, kde protestanti horlí proti zkorumpovaným bankéřům a celému nefunkčnímu systému. Jediným jejich posluchačem je ale pouze nedávno vyhozený mladý bankéř, skeptický k jakékoliv možnosti změny. Sociální téma a téma občanských nepokojů, které nedávno otřásly Británií, zpracovává Lustgarten s typicky britským černým humorem a nadsázkou. Ne nadarmo získal stipendium Nadace Harolda Pintera, tento autor je mu vskutku blízký.

Hra měla premiéru v únoru 2013 v londýnském Royal Court Theatre v režii Simona Godwina.

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.