HOLOKAUST (2013)

Viliam Klimáček

Překlad: Jaromír Janeček
Obsazení: 4 muži, 6 žen

Hra Holokaust vychází ze vzpomínek Hildy Hrabovecké, která prožila první dívčí transport z území fašistické Slovenské Republiky do Osvětimi (1942). Kontroverzním a moderním způsobem zobrazuje historické období, ve kterém vznikly nejhlubší jizvy na formování novodobé slovenské společnosti, evokované názvem hry.

 

Anna Králiková se po revoluci vrací do vlasti a chce restituovat svůj majetek, dokud nezjistí, že její rodina ho ve skutečnosti arizovala. Její příběh rámcuje dramatické osudy lidí žijících na slovenském území v čase, kdy majoritní obyvatelstvo prožívalo materiální prosperitu a opájelo se vzmachem kultury, zatím co občané židovské národnosti byli přemisťováni do vyhlazovacích koncentračních táborů. První část hry se odehrává v dobové kavárně a druhá kdesi mezi nebem a zemí, dávno poté, co hrůzy spojené s holocaustem slovenských židů odezněli a jsou téměř zapomenuté.

 

Hra vznikla na objednávku Divadla Aréna, pro které Viliam Klimáčeknapsal již hry Dr. Gustáv Husák a Komunismus. Holokaust je součástí tzv. Občanského cyklu Divadla Aréna, který začal inscenací Tiso v roce 2004 a mezi které mimo již dvou jmenovaných Klimáčkových her patří i inscenace hry Martina Čičváka Kukura (2011). Všechny tyto tituly spojuje politické téma a ambice prostřednictvím divadla provokovat historickou sebereflexi a současnou společenskou diskusi.

  Text ve slovenštině a českém překladu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.