VZDUCH Z KAMENE (Luft aus Stein, 2012)

Anne Habermehl

Překlad: Šárka Zvejšková
Žánr: činohra
Obsazení: variabilní (alespoň 2 muži a 2 ženy)

Tři generace, tři silné životní příběhy. Ruth – narozena v roce 1922, přišla během bombového útoku o svého novorozeného syna. Její dcera Hanna – narozena v roce 1943, se později snažila narušit matčino mlčení a zjistit něco o svém nepoznaném bratrovi a jeho smrti. Paula, dcera Hanny, narozená roku 1980 naráží spolu se svým bratrem na nové problémy plynoucí z bezmezných možností uvolněného světa. Ve snaze najít pevný bod v životě se z jejich sourozeneckého vztahu stane vztah milostný. Poté, co se Paula rozhodne odejít, je pro Antona východiskem jedině jejich společná smrt. Hanna se o vztahu vlastních dětí dozví teprve po Antonově neúspěšném pokusu zabít sebe i svou sestru. Při nehodě dojde u Pauly k poruše řeči, ironií osudu se tak kolektivní mlčení promítá v neschopnosti mluvit o aktuálních problémech také u jedince.


Anne Habermehl poetickými obrazy podtrhuje křehkost lidských vztahů a potřebu hledat vlastní místo v životě. Ve světě, který mlčí, se jizvy minulosti projevují tím silněji, čím více se je snažíme potlačit a člověku je těžko se nadechnout, když je „vzduch jako z kamene“.

 

Hra Luft aus Stein byla napsána pro Schaulspielhaus Wien, kde ji v lednu roku 2013 režírovala sama autorka.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.